محمد جواد صابر

خانه /محمد جواد صابر
محمد جواد صابر
نام و نام خانوادگی محمد جواد صابر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک