حسین سالمی

خانه /حسین سالمی
حسين سالمي
نام و نام خانوادگی حسین سالمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 1181: Multimedia-based Healthcare Systems using Co (2021) 1-22