تهمینه جلالی

خانه /تهمینه جلالی
تهمينه جلالي
نام و نام خانوادگی تهمینه جلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!