نعمت الله ریاضی

خانه /نعمت الله ریاضی
نام و نام خانوادگی نعمت الله ریاضی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / عضو هیا علمی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک نظری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ANNALS OF PHYSICS 440 (2022) 14
2
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (2019) 176،193
3
Progress of Theoretical and Experimental Physics (2014) ،
4
Progress of Theoretical Physics (2012) 615،627
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS (2012) 1276،1283
6
Progress of Theoretical Physics (2011) 237،248