امیرحسین احمدی

خانه /امیرحسین احمدی
اميرحسين احمدي
نام و نام خانوادگی امیرحسین احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!