امیرحسین احمدی

خانه /امیرحسین احمدی
اميرحسين احمدي
نام و نام خانوادگی امیرحسین احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه تخصصی دکتر محمود نفیسی، دکتر وحید مرشدی 1399