شبیر اشکپور مطلق

خانه /شبیر اشکپور مطلق
شبير اشكپور مطلق
نام و نام خانوادگی شبیر اشکپور مطلق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک زمین
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!