محمد حامد حکمت

خانه /محمد حامد حکمت
نام و نام خانوادگی محمد حامد حکمت
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سی و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران - ایران، تهران - 19 تا 21 اردیبهشت 1402