حبیب حکیم زاده

خانه /حبیب حکیم زاده
نام و نام خانوادگی حبیب حکیم زاده
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور - 08 اردیبهشت 1394
2 یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی - 04 آذر 1393