سید رضا منصوری

خانه /سید رضا منصوری
نام و نام خانوادگی سید رضا منصوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات ژئوفیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!