مسعود حراقی

خانه /مسعود حراقی
نام و نام خانوادگی مسعود حراقی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 همایش مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى - 10 شهریور 1393