رضا جلالی

خانه /رضا جلالی
رضا جلالي
نام و نام خانوادگی رضا جلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت و مدیریت - پرتغال، براگا - 23 و 24 تیر 1401
2 اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، مازندران - 19 اسفند 1400
3 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398