زینب صادقی

خانه /زینب صادقی
نام و نام خانوادگی زینب صادقی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 183 (2023) 111634-...
2
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 156 (2022) 1-9
3
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 278 (2022) 115615
4
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 1 (2022) 1
5
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 265 (2021) 114988-...
6
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES (2020) 1،1
7 نانو مقیاس (1398) 41،51
8
Plasmonics (2019) 1،10