زهره خسروی لقب

خانه /زهره خسروی لقب
نام و نام خانوادگی زهره خسروی لقب
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت منابع انسانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!