فرهنگ دانشمند

خانه /فرهنگ دانشمند
نام و نام خانوادگی فرهنگ دانشمند
شغل پژوهشگر در خارج از ایران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک