عباس روحی

خانه /عباس روحی
نام و نام خانوادگی عباس روحی
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
2
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
3 ندارد - 30 تیر 1394