پرویز زاهدی زاده

خانه /پرویز زاهدی زاده
نام و نام خانوادگی پرویز زاهدی زاده
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات کارشناسی ارشد / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401