محمد جواد دیانت

خانه /محمد جواد دیانت
نام و نام خانوادگی محمد جواد دیانت
شغل همکار
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران - 24 آذر 1395
2 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس )ملی(- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395