سعید جاویدی

خانه /سعید جاویدی
نام و نام خانوادگی سعید جاویدی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Structural Engineering (2020) 254،270
2
Periodica Polytechnica-Civil Engineering (2020) 1،10
3 فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل (1398) 1،13
4
Advances in Concrete Construction (2019) 285،294