محمدمهدی فرید

خانه /محمدمهدی فرید
نام و نام خانوادگی محمدمهدی فرید
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / دانشگاه اوکلند، نیوزیلند
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک