ساسان زائری

خانه /ساسان زائری
نام و نام خانوادگی ساسان زائری
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
2 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 دی 1397