محمد بهروزی

خانه /محمد بهروزی
نام و نام خانوادگی محمد بهروزی
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین - 12 مرداد 1394
2 چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزش و اشتغال - 17 خرداد 1394
3 اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران - ایران، همدان - 18 اردیبهشت 1393
4 اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران - ایران، همدان - 18 اردیبهشت 1393