شهین قاسمی

خانه /شهین قاسمی
نام و نام خانوادگی شهین قاسمی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری - ایران، اصفهان - 23 اردیبهشت 1402
2 نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار - ایران، شیراز - 02 تا 05 اردیبهشت 1399
3 نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار - 13 تیر 1398
4 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - 31 خرداد 1394
5 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری - 21 اسفند 1393