صاحبه برجویی مجرد

خانه /صاحبه برجویی مجرد
نام و نام خانوادگی صاحبه برجویی مجرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سیزدهمین کنفرانس مدیرین - 12 دی 1394
2 سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 08 اسفند 1393