فریده دالکی

خانه /فریده دالکی
نام و نام خانوادگی فریده دالکی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک