حمید میرشکالی

خانه /حمید میرشکالی
نام و نام خانوادگی حمید میرشکالی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering - maldives, maldives - November 16 - 18, 2022
2
2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering - maldives, maldives - November 16 - 18, 2022
3 IEEE PES فن آوری های نوآورانه شبکه هوشمند اروپا (ISGT-Europe) - 05 آبان 1399
4 هشتمین کنفرانس بین المللی IEEE مهندسی شبکه هوشمند انرژی - 23 مرداد 1399
5 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک - 27 فروردین 1399
6 کنفرانس بین المللی تکنولوژی های پیشرفته مخابرات و برق - 07 آذر 1398
7 سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی های مخابراتی و الکتریکی پیشرفته - 07 آذر 1398