مریم سعادت علیزاده کنگی

خانه /مریم سعادت علیزاده کنگی
نام و نام خانوادگی مریم سعادت علیزاده کنگی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
وبسایت
پست الکترونیک