سعادتمند سارا

خانه /سعادتمند سارا
نام و نام خانوادگی سعادتمند سارا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
وبسایت
پست الکترونیک