توانا حمیده

خانه /توانا حمیده
نام و نام خانوادگی توانا حمیده
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک