فروزان کمالی آمنه

خانه /فروزان کمالی آمنه
نام و نام خانوادگی فروزان کمالی آمنه
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 324 ) زبان و ادبیات عربی روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی - ایران، اردبیل - 27 آذر 1402