ریحانه دهقانی

خانه /ریحانه دهقانی
نام و نام خانوادگی ریحانه دهقانی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (2021) 105575،105575