جواد بهبودیان

خانه /جواد بهبودیان
نام و نام خانوادگی جواد بهبودیان
شغل بازنشسته / استاد
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 35(4) (2012) 975,981
2
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 41 (2012) 1954-1968