پرویز حاجیانی

خانه /پرویز حاجیانی
پرويز حاجياني
نام و نام خانوادگی پرویز حاجیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!