سیده حدیث موسوی

خانه /سیده حدیث موسوی
نام و نام خانوادگی سیده حدیث موسوی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، بوشهر، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!