02 خرداد 1403

منصور طرفی موزان زاده

مرتبه علمی:
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Freshteh Kianrad, Amin Oujifard, Ebrahim Sotoudeh, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, mansour tarfi (2022) Effects of dietary protein, lipid and carbohydrate levels on hematological parameters, intestinal histoarchitecture and digestive enzymes activities in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juvenile Iranian Journal of Fisheries Sciences: 5; 1223-1240
2
3
Vahid Morshedi, mansour tarfi, shirin hamedi, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi, , naser aagh, Ghasem Rashidian (2022) Enrichment of livefeed with very low level of docosahexaenoic acid (DHA) is enough for yellowtail sea bream (Acanthopagrus latus) larvae Aquaculture Reports: 26; 1790-1797
4
5
ali akbar ghafari zadeh, Ebrahim Sotoudeh, mansour tarfi, Ali Mohammad Sanati, ُAhmad qasemei (2022) Supplementing dietary selenium nano-particles increased growth, antioxidant capacity and immune-related genes transcription in Pacific whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) juveniles Aquaculture Reports: 25; 101215
6
7
8
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, ُAhmad qasemei, Vahid Morshedi, mansour tarfi, sakine avizhgan, shirin hamedi, rahele shahraki, omid khademzadeh (2021) Effects of salinity on gills’ chloride cells, stress indices, and gene expression of Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch, 1790) FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 47; 2027-2039
9
10
Vahid Morshedi, , fatemeh pourkhazai, mansour tarfi, , , Enric Gisbert, , mina ebadi (2021) Larval rearing and ontogeny of digestive enzyme activities in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus, Houttuyn 1782) COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY: 261; 1110-1114
11
منصور زینلی، ابراهیم ستوده، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 8; 1-10
12
mansour tarfi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, , naser aagh, Enric Gisbert (2021) Weaning strategies affect larval performance in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) AQUACULTURE: 539; 736-744
13
14
15
16
17
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth, innate immunity and immune gene mRNA transcript abundance in Lates calcarifer juveniles AQUACULTURE NUTRITION: ; ،
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Mahmoud Nafisi Bahabadi, mansour tarfi, naser aagh, , (2018) Enriched Artemia with L-lysine and DL-methionine on growth performance, stress resistance, and fatty acid profile of Litopenaeus vannamei postlarvae Journal of Applied Aquaculture: ; 325،336
28
29
مقالات در همایش ها
1
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Dara Bagheri, mansour tarfi (2020) Compensatory growth in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus: effect on growth, digestive enzyme activities and antioxidant defense 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
2
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Influence of partial replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth performance, innate immune responses and immune related-genes expression in Lates calcarifer juveniles 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
3
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، منصور طرفی موزان زاده، رضوان تمدنی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد ، اسما احمدی، محمد سنگری، مهرداد اژدری، نسیم کلانی، زهرا جعفری، مینا عبادی، افسانه اسمعیلی (1397) اثر غنی سازی غذای زنده (روتیفر و آرتمیا) با اسید چرب ضروری دوکوزاهگزائنوویک اسید (DHA) بر بازماندگی و رشد لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
4
منصور طرفی موزان زاده، خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی (1397) اثرات لستین سویا جیره غذایی بر عملکرد رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
5
اسمعیل پقه، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده (1394) اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) همایش ملی-منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، ناصر آق، انریک جیزبرت، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثر غنی سازی غذای زنده با اسید چرب ضروری بر بازماندگی، رشد، تکامل لوله گوارش و اسکلت لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
محسن لطفی، روح اله فاتحی، منصور طرفی موزان زاده، مرضیه بابایی ربیعی (1398) ترکیب روش رطوبت دهی-رطوبت گیری و روش بدون خروجی مایع برای شیرین سازی آب دریا با استفاده از گرمای بازیافتی
8
صابر نگهداری، صدیقه هاشم نیا، منصور طرفی موزان زاده، صادق کریمی (1397) مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی
9
خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1397) اثر لستین سویای جیره غذایی بر عملکرد تولید مثل و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پاسفید غربی
10
11
کتاب
1
محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده، امیرحسین احمدی، محمد مهدی گلشن (1399) زیست شناسی و تکثیر و پرورش ماهی باس دریایی آسیایی شابک:978-600-8451-41-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!