07 اسفند 1402
آرش خسروي

آرش خسروی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 077-31222640
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1396)
  • فوق لیسانس مهندسی شیمی-نانوفناوری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1387 - 1389)
  • لیسانس مهندسی شیمی صنایع گاز ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فرآیندهای غشایی
  • تصفیه پساب و نمکزدایی آب دریا
  • یادگیری ماشین در مهندسی شیمی
  • ارزیابی چرخه حیات
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
fatemeh kazemi, Aleksey Khlyupin, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Arash Khosravi, Yousef Kazemzadeh, Mohammad Sedaghat, Kirill M Gerke, Marina V. Karsanina (2024) Wettability Alteration in Gas Condensate Reservoirs: A Critical Review of the Opportunities and Challenges ENERGY & FUELS: 1; 1-27
2
, Arash Khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2023) Fabrication and characterization of novel Pebax2533/POSS-FS nanocomposite membranes for CO2 removal CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 201; 551-560
3
Meysam Alizamir, Ahmad Keshavarz, Farideh Abdollahi, Arash Khosravi, Seckin Karagoz (2023) Accurately predicting the performance of MOF-based mixed matrix membranes for CO2 removal using a novel optimized extreme learning machine by BAT algorithm SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: 325; 19
4
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Seckin Karagoz (2023) An insight into environmental footprints of emerging air-conditioning systems towards sustainable cities Sustainable Cities and Society: 98; 14
5
Seyed Abdollatif Hashemifard, Aniseh Abdoli, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura, Mohsen Abbasi (2023) Predicting and evaluating the performance of DCMD: The effect of non-ideal morphology and thermal conductivity of porous nanocomposite membranes CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 192; 638-652
6
آرش خسروی (1401) روغن گوگرددار دانشنامه انرژی: 1; 1
7
آرش خسروی (1401) نفت کوره دانشنامه انرژی: 1; 2
8
آرش خسروی (1401) نفت سفید دانشنامه انرژی: 1; 2
9
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2022) Application of mullite-zeolite-alumina microfiltration membranes coated by SiO2 nanoparticles for separation of oil-in-water emulsions JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY: 42; 6005-6014
10
Seyed Abdollatif Hashemifard, Farideh Abdollahi, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2022) An insight into hybrid membrane-based air conditioning system performance using gray relational analysis methods: Structural versus operational parameters Environmental Progress & Sustainable Energy: 1; 1-18
11
12
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Ali Ahmadi Orkomi, Mohammad Peydayesh (2022) Life Cycle Assessment of Hybrid Nanofiltration Desalination Plants in the Persian Gulf Membranes: 12 (5); 467-483
13
Javad Khajouee Nezhad, Benyamin Bordbar, Mohsen Abbasi, Amir Abbas Izadpanah, Arash Khosravi (2022) Application of Nanofiltration and Reverse Osmosis in Wastewater Treatment Containing Ethylene Glycol from South Pars Gas Complex Wastewater Journal of Applied Membrane Science and Technology: 26; 13
14
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2021) Investigating the performance of PES and PC hollow fiber membranes in air humidification Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 2; 33
15
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohammad Javad Dianat, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2021) Development of a new composite ceramic membrane from mullite, silicon carbide and activated carbon for treating greywater CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 28059-29534
16
Mohammad Pishnamazi, Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Abolfazl ZabihiSahebi, Atefeh Hasan-zadeh, Seyed Mehdi Borghei (2021) Removal of Cu (ll) from industrial wastewater using poly (acrylamide-co-2-acrylamide-2-methyl propane sulfonic acid)/graphene oxide/sodium alginate hydrogel: Isotherm, kinetics, and optimization study Journal of Water Process Engineering: 42; 102144-102166
17
Mahdi Hodaei, Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Manouchehr Vosoughi (2021) Effect of the ozonation pretreatment on biogas production from waste activated sludge of tehran wastewater treatment plant BIOMASS & BIOENERGY: 152; 8
18
Ahmad Jamekhorshid, , Abdulrahman Salehi, Arash Khosravi (2021) Gas sweetening simulation and its optimization by two typical amine solutions: An industrial case study in Persian Gulf region Natural Gas Industry B: 8; 309-316
19
Ali Shoghi, Shahnaz Ghasemi, Masoud Askari, Arash Khosravi, Atefeh Hasan-zadeh, Ali Asghar Alamolhoda (2021) Spinel H4Ti5O12 nanotubes for Li recovery from aqueous solutions: Thermodynamics and kinetics study Journal of Environmental Chemical Engineering: 9; 104679-...
20
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2021) Heat and mass transfer modeling of an energy efficient Hybrid Membrane-Based Air Conditioning System for humid climates JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE: 40; 119179-...
21
22
, , , , Arash Khosravi (2016) Cr(VI) ion removal from artificial waste water using supported liquid membrane Chemical Papers: ; 913،925
23
24
25
, Arash Khosravi, , (2012) Effect of Charge, Size and Temperature on Stability of Charged Colloidal Nano Particles CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; 617،624
26
Malihe Omrani, , , Arash Khosravi (2012) Improvement of corrosion and electrical conductivity of 316L stainless steel as bipolar plate by TiN nanoparticle implantation using plasma focus INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; 14676،14686
مقالات در همایش ها
1
جواد زارع، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی (1401) فرایند ادغام: راه حلی بهینه و اقتصادی برای تصفیه آب های تولیدی سکو های فراساحلی چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
2
سیده نغمه رئیس زاده موسویان، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1401) مطالعه اثر پوشش نانوذره آبگریز POSS بر ترشوندگی غشای پلیمری PVDF چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
3
ali khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2022) Prepration of Hollow Fiber Membrance Contactor and Modifing by SiO2 Nanoparticle for gas dehumidification 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
4
خلیفه میترا ، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1401) ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری Pebax2533 پرشده با نانوذره FS جهت جداسازی گاز کربندیاکسید از گاز طبیعی پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی، ایران، زاهدان
5
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Reza Azin (2020) A Review on Sustainable Hybrid Water Treatment Processes 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
6
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2020) An experimental study on the performance of porous PES and PC hollow fiber membranes on air humidification process 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
7
, Ahmad Jamekhorshid, Arash Khosravi, AmirHossein Fakehi Khorasani (2020) Estimation of energy demand in Bushehr province in the household sector using LEAP model 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
8
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mohsen Abbasi (2020) Modelling of heat and mass transfer in DCMD: Study of membrane parameters 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
9
10
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، زهرا کریمی دوانی ، مرضیه مقتدرپور (1397) استخراج آنزیمی چربی از میکروجلبک نانوکلوروپسیس برای تولید بیودیزل اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
11
آرش خسروی، احمد جامه خورشید (1397) سیستم مرجع انرژی در مناطق فوق متراکم صنعتی: استان بوشهر دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
12
آرش خسروی (1397) جداسازی همزمان دی اکسید کربن و LPG از گاز طبیعی با غشاهای نانوکامپوزیت فوق تراوا دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
13
محمدرضا خسروی، حمید بصری، آرش خسروی، حبیب رستمی (1394) تقسیم بندی انرژی کارامد برای مسیریابی مبتنی بر وی بی اف در شبکه های دنس کنفرانس بین المللی مهندسی و نوآوری دانش بنیان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عباسی، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان­سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز اول دانشگاه خلیج فارس
2
آرش خسروی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز 2 دانشگاه خلیج فارس
3
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، احسان ایزدپناه (1397) ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
بنیامین بردبار، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محمد پیدایش، امانی آل عثمان (1402) بررسی تاثیرات محیط زیستی آب شیرین کن های بدون پسماند مایع و با حداقل پسماند مایع
2
3
سینا شیوا، آرش خسروی، محسن عباسی، میکا سیلانپا، فرزانه محمدی (1401) ساخت غشا های سرامیکی لوله ای فعال قلیایی با استفاده از پسماند غیر آلی جهت تصفیه پساب میادین نفتی
4
بهروز جعفری، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی، میکا سیلانپا (1401) ارزیابی و توسعه غشای میکروفیلتراسیون سرامیکی لوله ای با استفاده از کربن فعال در ساختار غشا به منظور تصفیه پساب
5
6
سیده نغمه رئیس زاده موسویان، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امانی آل عثمان (1401) ساخت و بهبود عملکرد غشاهای متخلخل پلیمری با استفاده از نانوذرات سیلیکایی جهت استفاده در فرآیند تقطیر غشایی
7
8
9
10
زینب زارعی، احمد جامه خورشید، آرش خسروی، امیرحسین فاکهی خراسانی (1399) مدلسازی تقاضای انرژی در استان بوشهر با استفاده از مدل LEAP
11
فریده عبداللهی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی (1398) طراحی و ساخت سیستم تهویه مطبوع غشایی
کتاب
1
Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2023) Book Chapter 12-Oil field produced water: issues and possible solutions ISBN: 978-0-323-99304-3
2
Arash Khosravi, Benyamin Bordbar, Ali Ahmadi Orkomi (2022) Book Chapter-Life Cycle Assessment of Emerging Technologies in Industrial Wastewater Treatment and Desalination ISBN: 978-3-030-98202-7
3
Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2021) Chapter 6: Magnetic Nanocomposites for Environmental Remediation ISBN: 978-1-83916-528-3
4
Seyed Abdollatif Hashemifard, Ehsan Babaei, Arash Khosravi, Shahnaz Ghasemi, Zahra Alihemati (2021) Chapter 9: Functional Nanocomposites for Heavy Metal Removal ISBN: 978-1-83916-528-3
5
Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Zahra Alihemati, Mohsen Rezaee (2020) Synthetic polymeric membranes for gas and vapor separations ISBN: 978-0-12-818485-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

  • مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی، دانشگاه خلیج فارس (1398 - اکنون)
  • دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (1396 - 1397)
بیشتر