12 اسفند 1402
احمد قربان پور

احمد قربان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 09112919807
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت صنعتی ، فردوسی مشهد ، ایران (1391 - 1396)
  • فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، خلیج فارس ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس مهندسی صنایع ، علم و صنعت ایران ، ایران (1381 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سیستم های پویا
  • داده کاوی/یادگیری ماشین/یادگیری عمیق
  • بهینه سازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ahmad Ghorbanpour, Abdolkarim Hosseinpoor (2023) Assessment of Green Logistics Practices in Downstream Petroleum Industries for the Transition to Circular Economy Environmental Energy and Economic Research: 7(3); 1-12
2
Ghazanfar (Hamed) Jabbari, Hamid Shahbandarzadeh, Ahmad Ghorbanpour (2023) A Dynamic Model for Predicting the Impact of Vaccine Avoidance and Health Protocols on the Covid-19 Outbreak Journal of Systems Thinking in Practice: 2(2); 78-92
3
Abdolkarim Hosseinpoor, Ahmad Ghorbanpour, Hamid Shahbandarzadeh (2023) Evaluating the Efficiency of Circular Economies in Persian Gulf Countries in Terms of Municipal Solid Waste Management اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 1; 134-152
4
asma azizzadeh, Hadi Balouei Jamkhaneh, Ahmad Ghorbanpour (2023) Risk Analysis of Supply Chain Quality Management in Food Industry Studies in Systems, Decision and Control: 1; 427-444
5
زهرا عوض پور، احمد قربان پور، رضا جلالی، حجت پارسا (1401) بهینه سازی شبکه زنجیره تأمین سبز چندسطحی-چندمحصولی فرآوری آبزیان پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): 23(1); 197-219
6
Hadi Balouei Jamkhaneh, Ahmad Ghorbanpour, Reza Shahin (2023) Multi-level configuration of sustainability drivers of the municipal service supply chain with uncertainty International Journal of Services, Economics and Management: 14; 1-21
7
احمد قربان پور، هادی بالوئی جام خانه، حیدر احمدی (1401) خلق ارزش پایدار برای سازمان ها؛ نقش محیطگرایی و فرآیندهای خدمات سبز مطالعات مدیریت راهبردی: 13(51); .
8
, Parviz Hajiani, Ahmad Ghorbanpour (2022) Assessment of the total-factor energy efficiency and environmental performance of Persian Gulf countries: a two-stage analytical approach ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: -; -
9
Ebrahim Rajabpour, Ahmad Ghorbanpour, Mohammad Reza Fathi, Seyed Mohammad Sobhani (2022) Gamification Driver Soft Modelling of Learning Management Systems in Covid-19 Pandemic The International Journal of Knowledge Processing Studies: Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5; 27-42
10
غضنفر (حامد) جباری، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور (1401) طراحی الگوی دینامیکی کنترل موجودی با به کارگیری الگوریتم فراابتکاری ترکیبی جهت بهینه سازی انبار بیمارستان در همه گیری کووید 19 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 12; 59-79
11
احمد قربان پور، رضا جلالی، حجت پارسا، پرویز حاجیانی (1401) تحلیل تمیز خوشه های صنایع غذایی بر اساس مؤلفه های اقتصاد دایره ای پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): جلد 22 شماره 1; 33-52
12
عبدالکریم حسین پور، احمد قربان پور (1400) ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم برای بهبود بهره وری پایدار صنایع تولیدی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): چاپ انلاین; چاپ انلاین
13
موسوی سیده مهسا ، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1400) ارائه مدل بهینه سازی شبکه‎ زنجیره تأمین سبز ـ تاب‎آور در صنایع سیمان مدیریت صنعتی: 13(2); 222-245
14
Ahmad Ghorbanpour, Abdolkarim Hosseinpoor (2021) Application of Circular Economy in Downstream Petroleum Industry: An Interpretative Modelling Environmental Energy and Economic Research: 5(4); 1-13
15
احمد قربان پور، ابراهیم رجب پور، عزیزه حسینی اقبال (1400) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بازی وارسازی با کاربست رویکرد سوارای فازی مدیریت سازمان های دولتی: 9(3); 29-44
16
Ahmad Ghorbanpour, , (2021) Application of green supply chain management in the oil Industries: Modeling and performance analysis Materials Today: Proceedings: xxxx; xxxx-xxxx
17
ابراهیم رجب پور، احمد قربان پور (1400) ظهور سیستم های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم های ‏مدیریت یادگیری از منظر بازی وارسازی ‏ پژوهش های مدیریت در ایران: 25; 51-72
18
حمید خدری، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1399) رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه های شکست ناپذیری مدیریت تولید و عملیات: 11(3); 73-94
19
20
21
شهلا جمالی، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور (1399) کاربست رویکردی آمیخته جهت مکان گزینی مراکز اسکان اضطراری در بحران زلزله (مطالعه موردی- شهر بوشهر) دانش پیشگیری و مدیریت بحران: 4; 363-378
22
الهه اسدالهی دهکردی ، احمد قربان پور، حیدر احمدی (1399) تحلیل اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 139-156
23
احمد قربان پور، حیدر احمدی، رضا جلالی (1399) خوشه بندی و تحلیل تمیز سازمان های دولتی از منظر مدیریت سبز مطالعات مدیریت دولتی ایران: 2; 89-107
24
25
26
احمد قربان پور، احسان رسولی (1397) الگوی ساختاری- تفسیری تاب آوری زنجیره تامین: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی: ; 169200
27
احمد قربان پور، علیرضا پویا، شمس الدین ناظمی ، زهرا ناجی عظیمی (1396) اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکبیی FISM_FANP) پژوهش های نوین در تصمیم گیری: ; 267،288
28
احمد قربان پور، قدرت اله طلایی ، مریم پناهی (1395) خوشه بندی مشتریان شعب بانک رفاه با تلفیق الگوریتم های ژنتیک و سی میانگین در محیط فازی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 154،168
29
احمد قربان پور، علیرضا پویا، شمس الدین ناظمی ، زهرا ناجی عظیمی (1395) طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 1،20
30
31
زهرا ناجی عظمیم ، احمد قربان پور (1394) بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریان تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 33،47
32
حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد، احمد قربان پور (1391) آمیخته مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره ی تأمین پژوهشنامه مدیریت اجرایی: ; ،
مقالات در همایش ها
1
غضنفر (حامد) جباری، احمد قربان پور (1402) طراحی سیستم خبره جهت ارزشیابی در آموزش مجازی سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
2
عادل اذر، احمد قربان پور، یوسف روانبد (1400) طراحی نقشه شناختی سیستم حمل و نقل شهری پایدار با رویکرد سودا (مورد مطالعه: متروی شهر تهران) دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
3
مهدی رضایی، احمد قربان پور (1399) کاربست رویکردی آمیخته به منظور رتبهبندی شیوههای آموزش عملی در حسابداری هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم"، ایران، یزد
4
محمد نیکبخت، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) کارایی فنی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه ی خلیج فارس با با تاکید بر شاخص های توسعه ی پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
5
محمد نیکخت، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) کارایی فنی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه ی خلیج فارس با با تاکید بر شاخص های توسعه ی پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
6
احمد قربان پور، حجت پارسا، یوسف روانبد (1397) تحلیل عملکرد زیست محیطی مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس با رهیافت آمیخته فازی دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسایداری
7
عادل اذر، احمد قربان پور، یوسف روانبد (1397) الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد، و حسایداری
8
عبدالمجید مصلح، احمد قربان پور، آزاده رجبی، محبوبه مقدم (1394) بررسی ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت: دانشگاه خلیج فارس سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد قربان پور، حجت پارسا، رضا جلالی، پرویز حاجیانی (1401) شناسایی دلایل عدم موفقیت و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود برای افق زمانی 5 ساله دانشگاه خلیج فارس
2
احمد قربان پور، حجت پارسا، رضا جلالی، پرویز حاجیانی، هادی بالوئی جام خانه (1400) طراحی داشبورد سبز دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
3
سعید زارعی، رضا جلالی، احمد قربان پور، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1400) مکان یابی کانون های بحران تصادف جاده ای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره دانشگاه خلیج فارس
4
رضا جلالی، پرویز حاجیانی، شبیر اشکپور مطلق، احمد قربان پور (1400) تدوین سند راهبردی دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس (افق 1405) دانشگاه خلیج فارس
5
حجت پارسا، رضا جلالی، احمد قربان پور، پرویز حاجیانی (1399) بررسی اقتصادی و طرح توجیهی ایجاد ترمینال کانتینری در شرکت مروارید صبای جنوب دانشگاه خلیج فارس
6
رضا جلالی، حجت پارسا، احمد قربان پور (1399) طراحی مدل سنجش بهره ‏وری در استانداری بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
اسما عزیز زاده، هادی بالوئی جام خانه، احمد قربان پور (1402) ارائه مدلی برای تجزیه وتحلیل ریسک های کیفیت زنجیره تأمین صنعت غذایی
2
میترا قنبری، احمد قربان پور، حبیب رستمی، هادی بالوئی جام خانه (1402) ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی در اجرای فناوری های صنعت نسل چهارم با رویکرد داده کاوی
3
ماهینی حسین ، حجت پارسا، احمد قربان پور (1401) طراحی یک مدل 3E در بخش حمل و نقل بنزین: مطالعه موردی استان بوشهر
4
5
6
7
8
غضنفر (حامد) جباری، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور، حبیب عمرانی خو (1401) رویکرد شبیه سازی داده کاوی به منظور پیش بینی رفتار همه گیری کووید-19 و مدیریت موجودی بیمارستان
9
10
عبدالرحمان حاجی پور، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1401) مدلی جهت ارزیابی ریسک های پویا در خطوط لوله انتقال گاز با رویکرد سیستم داینامیک
11
زهرا عوض پور، احمد قربان پور، حجت پارسا، رضا جلالی (1400) طراحی شبکه زنجیره تامین سبز فرآوری آبزیان در شرایط عدم قطعیت
12
فلامرزی معصومه ، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1400) تاثیر مدیریت زنجیره تامین پایدار بر عملکرد کسب و کار صنایع سیمان استان بوشهر
13
14
مهسا موسوی، غلامرضا جمالی، احمد قربان پور (1399) مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه ی زنجیره تامین سبز- تاب آور
15
سید سجاد مجاهد الموسوی، خداکرم سلیمی فرد، احمد قربان پور (1399) زمانبندی دوره های آموزشی کارکنان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
16
17
نیک بخت حاج عباس علیخانی محمد ، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) اندازه گیری کارایی انرژی و عوامل موثر بر ان در کشورهای حوزه خلیج فارس
18
19
20
کتاب
1
حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور، محمدحسین کبگانی (1395) مدیریت تولید و عملیات شابک:978-600-8624-06-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون دانشکده کسب و کار و اقتصاد (1399 - اکنون)
  • مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی (1397 - 1400)
بیشتر