02 تیر 1403
احمدرضا كهنسال

احمدرضا کهنسال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی دریا
تلفن: 07731222181
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سلمان ایزدی، احمدرضا کهنسال (1402) شبیه سازی عددی ورود به آب مقطع تونل دار در زوایای خیز کف و شعاع تونل متفاوت مهندسی دریا: 38; 27-38
2
َAli Zeinabi, Ahmad Reza Kohansal (2020) Numerical modeling of sediment transport patterns under the effects of waves and tidal currents at Pars port complex inlet International Journal of Maritime Technology: 14; 33-40
3
Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, , (2020) Numerical study on a heeled one-stepped boat moving forward in planing regime APPLIED OCEAN RESEARCH: ; ،
4
Abbas Dashtimanesh, , sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, (2019) Effects of step configuration on hydrodynamic performance of one- and doubled-stepped planing flat plates: A numerical simulation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،15
5
عباس دشتی منش، رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال (1396) ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای دریا فنون: ; 47،58
6
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) مطالعه عددی اثرات تغییر ارتفاع و موقعیت طولی پله، در یک ورق پروازی مهندسی دریا: ; 15،22
مقالات در همایش ها
1
محسن سعیدی نمینی، احمدرضا کهنسال (1400) مراحل تعمیرات اساسی دکل جک آپ حفاری در حوضچه خشک بیست و دومین همایش ملی صنایع دریایی، ایران، تهران
2
احمدرضا کهنسال (1400) استراتژی تنوع بخشی کسب و کار و نقش آن در بهبود عملکرد شرکت های کشتی سازی بیست و دومین همایش ملی صنایع دریایی، ایران، تهران
3
امید فردی پور، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده، سیدرضا قریشی (1400) تأثیر موقعیت بریس ها بر روی حرکات یک سکوی نیمه مغروق بیست و دومین همایش ملی صنایع دریایی، ایران، تهران
4
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) مروری بر کاربردها و مطالعات پدیده های سوپرکاویتاسیون و هوادهی بیستمین همایش صنایع دریایی
5
محمدرضا فدوی، احمدرضا کهنسال (1396) طراحی و شبیه سازی عددی شناور دوزیست آبی- خاکی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
6
احمدرضا کهنسال، سید مجتبی موسوی ، مهدی دریانورد (1394) طراحی هاورکرافت پرنده هفدهمین همایش صنایع دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسن آبین، علی جاودان، امید فردی پور، نیک پیام سعید ، مهدی محمدی، احسان بهمیاری، سجاد حاجی زاده، احمدرضا کهنسال، سعید جامعی، فاطمه روشن (1401) فناوریهای دریا پایه استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
علی یاراحمدی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1402) شبیه سازی آب اندازی شناور توسط کیسه های هوا و یافتن حالت بهینه آن
2
زهرا بی غرض، حسن آبین، سجاد حاجی زاده، احمدرضا کهنسال (1401) بررسی اثر موج نامنظم بر مقاومت یک کشتی کانتینربر
3
مهشید عمله، سجاد حاجی زاده، حسن آبین، احمدرضا کهنسال (1401) تحلیل عددی عملکرد و مقاومت شناور تندرو سرشی با اعمال اسپری ریل
4
حامد امون، سجاد حاجی زاده، حسن آبین، احمدرضا کهنسال (1401) بررسی عددی تاثیر اینترسپتور بر دریامانی و مقاومت شناورهای پروازی
5
محمد سعیدی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سعید جامعی (1400) تحلیل هیدرودینامیکی زیردریایی تحت امواج منظم در حالت کاملا مغروق و سطح آزاد
6
7
8
محسن حماسی، احمدرضا کهنسال، احمد حاجیوند (1400) بررسی اثر عمق آب بر مشخصات هیدرودینامیکی شناورتندرو
9
حسینی فارغانی سیدعظیم ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش، سعید جامعی (1400) مدل سازی مانور شناورهای پروازی: توسعه ی مدل های موجود
10
سید حمید رضوی، سعید جامعی، احسان بهمیاری، احمدرضا کهنسال (1400) شبیه سازی عددی تاثیر انفجار زیرآبی بروی سازه کشتی با ورق تقویت شده کامپوزیتی
11
سلمان ایزدی، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1399) توسعه یک مدل ریاضی برای محاسبه نیروهای وارد بر شناور پروازی تونل دار
12
امید فردی پور، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده، سیدرضا قریشی (1399) تاثیر موقعیت و قطر بریس ها بر روی حرکات یک سکوی نیمه مغروق
13
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) شبیه سازی عددی جریان اطراف هیدروفویل نیمه مغروق
14
محمد عزیزی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) ساخت و شبیه سازی عددی یک شناور مسابقه ای در آب آرام
15
16
سیده زهرا پناه رضویان ، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1396) تحلیل عددی اثرات چیدمان بدنه جانبی در شناور تریماران
17
محمدرضا فدوی، احمدرضا کهنسال (1396) مدل سازی و تحلیل عددی وسیله نقلیه دوزیست آبی - خاکی
18
رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1395) مدلسازی عددی بدنه های پروازی پله دار با زاویه هیل غیر صفر در آب آرام
19
20
21
فاطمه ذوالفقارنسب، سعید کاظمی، احمدرضا کهنسال (1394) تحلیل هیدرودینامیکی سکوی اسپار
22
23
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1394) شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف ورق پروازی پله دار
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!