گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی تولید و ژنتیک ...

نام:  فرشته بيات شاه پرست
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~FBayat/
نام:  علي ديندارلو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  برازجان-جاده امامزاده ابراهيم- دانشكده كشاورزي
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  محمدامين كهن مو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  محمد مدرسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  حميدرضا نوريزدان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي