گروه مهندسی نفت

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی نفت

نام:  رضا آذين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~RAzin/
نام:  ابوالفضل دهقان منفرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
نام:  علي رنجبر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
نام:  يوسف كاظم زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشمي- ط 2
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت