خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ارزش ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ارزش آفرینی در حوزه حسابداری و مالی آرتان

(Artan, financial and accounting value-creation)

تاریخ تصویب : 29-07-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : مهدی رضایی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- طراحي و استقرار سيستم هاي حسابداري و مالي و انجام مشاوره جهت بهينه سازي فرآيندها مالي
- طراحي و استقرار سيستم هاي بهايابي و فرآيندهاي كنترل هزينه، انجام خدمات حسابداري مديريت
- ارائه مشاوره مالياتي، ارائه خدمات مالياتي و تنظيم دفاعيه هاي مالياتي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1. نشر مقالات پژوهشي در سطح ملي و بين المللي در زمينه مديريت مالي و سرمايه گذاري
2. ارائه خدمات تخصصي و مشاوره به اشخاص،صنايع و بخش هاي دولتي در سطح استان بوشهر در زمينه مذكور
3. تشكيل تيم تخصصي جهت سبدگرداني و ارائه مشاوره سرمايه گذاري به اشخاص علاقمند به اين حوزه
4. كمك به دانشگاه در زمينه شناسايي زمينه هاي بالقوه سرمايه گذاري در راستاي افزايش درآمدها
5. تشكيل تيم تخصصي به منظور عملياتي كردن ايده فرآوري داده
6. برگزاري كارگاه‏هاي هم‏افزايي و ارتقاي دانش دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و مديران ارشد استان
7. جذب پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت مالي و سرمايه گذاري و به طور ويژه فرآوري داده
8. همكاري در پايان نامه هاي ملي و بين المللي
9. فرآوري داده در زمينه سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

نام:  مهدي رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  حميدرضا حاجب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~HHajeb/
نام:  صفدر علي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  علي غيوري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري