خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مهندسی ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مهندسی واکنش های شیمیایی

(-)

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : علی ایزدبخش

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- احتراق با سيكل شيميايي( Chemical Looping Combustion)
- فناوري گازي شدن (Gasification Technology)
- شبيه سازي CFD راكتورهاي شيميايي
- تبديلات كاتاليستي و غير كاتاليستي گازي متان(Gas Conversion, Co2 & Methane)

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- سنتز اكسيد هاي فلزي مانند اكسيد نيكل آهن و مس به عنوان حامل اكسيژن واكنش احتراق
2- تبديل كاتاليستي و غير كاتاليستي مواد هيدروكربني به گاز سنتز
3- تبديل گاز CO2 به مواد شيميايي با ارزش مانند متانول اوره متان
4- مدل سازي و شبيه سازي CFD راكتور هاي شيميايي (متانول، FT، (R)WGS و ...)
5- ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي رفرمينگ متان
6- ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي تبديل متانول به الفين
7- ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي اكسيداسيون جزيي

نام:  علي ايزدبخش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  محمدهاشم صدق كردار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  علي محمد صنعتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  آزاده ميروكيلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  رضوان رفيعي نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  محمد قائدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  فرشاد قلي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  داود كرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: