خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تهیه مواد ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری تهیه مواد شیمیایی ارزشمند و ترکیبات با خاصیت دارویی

(Preparation of Fine Chemicals and Compounds with Medicinal Properties)

تاریخ تصویب : 02-04-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمد رضا محمدی زاده

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- شناسايي تركيبات ارزشمند شيميايي و پركاربرد صنعتي و ارائه روش هاي اقتصادي و با صرفه به منظور تهيه آنها
- دستيابي به روش هاي نوين يا بهينه سازي روش هاي موجود به منظور تهيه تركيبات دارويي يا با كاربري درماني
- تلاش به منظور بالابردن مقياس سنتز و تجاري سازي روش ها يا تركيبات توليد شده

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- سنتز تركيبات شيميايي با ارزش صنعتي
2- تلاش براي سنتز داروهاي پرمصرف داخلي كه عمدتاً وارداتي هستند
3- توليد داروي FAPI-46 و كاربرد آن در تشخيص و درمان سرطان ها به عنوان يك طرح خاص

نام:  محمد رضا محمدي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه شيمي، دانشكده علوم و فناوري هاي نانو و زيستي
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  داريوش صابري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  محمد عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  صادق كريمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه شيمي، دانشكده علوم و فناوري هاي نانو و زيستي
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  خسرو محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  عبدالمحمد مهران پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس دانشكده علوم پايه
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  نجمه نوروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!