بدنه خبر

خانه /لیست مراجع تایید کننده ...

لیست مراجع تایید کننده اختراع،تولید محصول و تجاری سازی از طرف وزارت علوم اعلام شد

یکشنبه / 07 شهریور 1400


 
📃 باتوجه به اعلام هرساله‌ لیست مراجع قانونی تایید کننده‌ی اختراع، اکتشاف، تولید محصولات پژوهشی و تجاری‌سازی محصول و مراجع قانونی یا علمی داخلی و خارجی ثبت تعیین توالی(بند ۸ جدول۳-۱ و بند ۹ جدول ۳-۲ آیین نامه) توسط وزارت علوم، به پیوست این لیست برای سال ۱۴۰۰ مطابق نامه شماره ۳/۱۸/۷۵۰۲۹/ مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۸، اعلام گردید.

📎جهت کسب اطلاعات تکمیلی به نامه با شماره پیگیری ۱۶۹۰۹۶ در سامانه سادا مراجعه گردد.
 
آرشیو اخبار