بایگانی خبرها

خانه /بایگانی خبرها

شنبه، 06 دی 1399

» راهنمای سامانه

یکشنبه، 16 آذر 1399

» از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر تجلیل شد

پنجشنبه، 20 آذر 1399

» حضور مجدد پروفسور ملک زاده در میان یک درصد پژوهشگر پر استناد جهان

دوشنبه، 17 آذر 1399

» رشد همکاری های بین المللی دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه، 26 آبان 1399

» 2 مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) قرار گرفت

شنبه، 22 آذر 1399

» حضور سه استاد دانشگاه خلیج فارس در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان

یکشنبه، 30 آذر 1399

» راه اندازی سامانه پژوهشی جدید و برگزاری کارگاه آموزشی سامانه

یکشنبه، 17 مرداد 1400

» مقاله مشترک گروه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در ژورنال "Cities" چاپ گردید.

یکشنبه، 31 مرداد 1400

» ثبت فعالیت های پژوهش و فناوری در سامانه پژوهشی
» نمایش پژوهانه انفرادی، پارسا و پژوهانه واحدهای پژوهش و فناوری در سامانه پژوهشی

یکشنبه، 07 شهریور 1400

» لیست مراجع تایید کننده اختراع،تولید محصول و تجاری سازی از طرف وزارت علوم اعلام شد

شنبه، 13 شهریور 1400

» دانشگاه خلیج فارس به رتبه بندی تایمز وارد شد

یکشنبه، 21 شهریور 1400

» تعداد مقالات Highly Cited دانشگاه خلیج فارس به عدد 10 رسید

چهارشنبه، 14 مهر 1400

» دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی مهندسی تایمز در جایگاه 800 الی 1000 قرار گرفت

شنبه، 17 مهر 1400

» چاپ 7 مقاله با موضوع Covid-19 توسط پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس در مجلات JCR

چهارشنبه، 12 آبان 1400

» آزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشگاه خلیج فارس موفق به کسب رتبه "آزمایشگاه توانمند کشور" گردید.

پنجشنبه، 13 آبان 1400

» سه پژوهشگر دانشگاه خلیچ فارس در میان دو درصد دانشمندان برتر پراستناد جهان در سال 2021 قرار گرفتند.

سه‌شنبه، 09 آذر 1400

» بازدید عمومی از مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

یکشنبه، 14 آذر 1400

» حضور پروفسور ملک زاده در لیست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد دنیا

پنجشنبه، 18 آذر 1400

» نشست تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1400 برگزار شد
123