بدنه خبر

خانه /دانشگاه خلیج فارس در رتبه ...

دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی مهندسی تایمز در جایگاه 800 الی 1000 قرار گرفت

چهارشنبه / 14 مهر 1400

 📃 یک ماه و نیم پس از اعلام رتبه‌بندی کلی، تایمز یکی دیگر از رتبه‌بندی‌های موضوعی خود در بخش مهندسی را رونمایی کرد. در کل ۱۱۸۸ دانشگاه در این بخش حایز رتبه شده‌اند که ۴۱ دانشگاه از ایران است.

✅ دانشگاه شریف و تبریز بهترین رتبه را (رتبه ۲۰۱-۲۵۰) دارند.

✅ دانشگاه خلیج فارس به همراه ۸ دانشگاه دیگر در رتبه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ است. سه دانشگاه هم ۱۰۰۱+ هستند.

✅ موضوع مهندسی ۵ زیرموضوع دارد که رتبه ما در مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی برق و مهندسی مکانیک ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ است و در موضوع «مهندسی عمومی» نیز رتبه نداریم.

 
🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
 
آرشیو اخبار