بدنه خبر

خانه /آزمایشگاه آنالیز پیشرفته ...

آزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشگاه خلیج فارس موفق به کسب رتبه "آزمایشگاه توانمند کشور" گردید.

چهارشنبه / 12 آبان 1400

آزمایشگاه آنالیز پیشرفته زیر مجموعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس در ارزیابی سالانه آزمایشگاه های کشور که توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می گیرد، توانست در زمره آزمایشگاه های  توانمند کشور قرار گیرد.

در این دسته بندی 6 سطح برای آزمایشگاه ها شامل:آزمایشگاه مستعد عضویت، عضو آزمایش، آزمایشگاه فعال، آزمایشگاه توانمند، آزمایشگاه ممتاز وآزمایشگاه پیشرو وجود دارد که آزمایشگاه آنالیز پیشرفته طی عمر 6 ساله خود  موفق به طی نمودن 4 سطح شده و اکنون نیز موفق به کسب رتبه "آزمایشگاه های توانمند کشور" گردید.

لازم به توضیح است، ملاک های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای ارزش گذاری آزمایشگاه ها شامل میزان خدمات انجام شده، میزان رضایت مشتری و ارتباط با شبکه در قالب رعایت دستور العمل ها، برگزاری دوره ها، شرکت در نشست ها، ارائه گزارش و ... می باشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس متشکل از ۶ آزمایشگاه؛ آنالیز پیشرفته، آنالیز نفت، رفتار فازی سیال، محیط زیست، زیست فناوری و بافت شناسی است.
این آزمایشگاه به وضعیت قطعی آزمایشگاه های علمی ایران یعنی شاعا و شبکه آزمایشگاه های فناوری و راهبردی در آمده و به عنوان همکار و مرجع اداری استاندارد شناخته می‌شود
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس، به افراد دانشجویان سازمان‌ها تجارت و صنایع در سطح ملی و بین المللی خدمت ارائه می‌کند.

آرشیو اخبار