بدنه خبر

خانه /سه پژوهشگر دانشگاه خلیچ فارس ...

سه پژوهشگر دانشگاه خلیچ فارس در میان دو درصد دانشمندان برتر پراستناد جهان در سال 2021 قرار گرفتند.

پنجشنبه / 13 آبان 1400
📃 بر اساس اطلاعات منتشر شده در اکتبر 2021 از سوی پایگاه انتشارات الزویر با درنظر گرفتن شاخص‌های استنادی استاندارد، سه تن از پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس در بین ۲ درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان قرار گرفتند.پروفسور پرویز ملک زاده استاد گروه مهندسی مکانیک و پروفسور خدابخش نیکنام استاد گروه شیمی و دکتر محمدرضا خسروی دانش‌آموخته رشته فناوری اطلاعات دانشگاه خلیج فارس از جمله کسانی بودند که در نتایج این پژوهش، معرفی شدند.
روش‌شناسی این اطلاعات در پژوهشی که به رهبری John P. A. Ioannidis استاد شاخص دانشگاه استانفورد انجام شده در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰  در  نشریه معتبر PLOS BIOLOGY منتشر شده است.در این روش، کل کسانی که در پایگاه اسکوپوس دست کم ۵ مقاله نمایه شده دارند شناسایی و بر پایه شاخصی ترکیبی از تعداد استناد، شاخص هرش، تعداد مقالات تک‌نویسنده و تعداد مقالات نویسنده اول یا آخر پس از کسر خوداستنادی‌ها، امتیازدهی و مرتب شده‌اند.
همچنین رتبه یکصد هزار دانشمند برتر و دو درصد برتر در ۲۲ شاخه علمی (با ۱۷۶ زیرشاخه) نیز محاسبه شده است.
دانشگاه خلیج فارس حضور سه پژوهشگر این دانشگاه در فهرست محققان برجسته جهان را به این همکاران و خانواده دانشگاه تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون برای همه همکاران دارد.

🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
آرشیو اخبار