بدنه خبر

خانه /حضور پروفسور ملک زاده در لیست ...

حضور پروفسور ملک زاده در لیست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد دنیا

یکشنبه / 14 آذر 1400

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛  بر اساس پردازش هایی که پایگاه استناد علوم جهان اسلام بر روی داده های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS انجام شده است، نام پروفسور پرویز ملک زاده در جمع یک درصد پژوهشگران پراستناد برتر دنیا در سال 2021 قرار دارد.
 

 
🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
آرشیو اخبار