بدنه خبر

خانه /از پژوهشگران و فناوران برتر ...

از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر تجلیل شد

یکشنبه / 16 آذر 1399


در این جشنواره به موجب ارزیابی صورت گرفته از کمیته علمی بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر از پژوهشگران برتر در حوزه های (علوم انسانی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی،علوم پایه،  علوم پزشکی، فنی و مهندسی و  دستگاه های اجرایی) و همچنین فناور برتر تجلیل شد.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می‌باشد:

  • پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی و هنر: دکتر خضری، دانشگاه خلیج فارس
  • پژوهشگر برتر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر اوجی‌فرد، دانشگاه خلیج فارس
  • پژوهشگر برتر حوزه علوم پایه: دکتر زارع،دانشگاه پیام نور استان بوشهر
  • پژوهشگر برتر حوزه علوم پزشکی: دکتر احمدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر
  • پژوهشگر برتر حوزه فنی و مهندسی: دکتر اسماعیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی، دکتر دشتیان نسب، پژوهشکده میگو کشور
  • فناور برتر: آقای وحید نظری، مدیرعامل محترم شرکت نیرو گستر شریف دشتستان
  • واحد تحقیق و توسعه برتر : شرکت پتروشیمی خارگ و شرکت مروارید پنبه‌ریز
  • سازمان برتر حامی پژوهش و فناوری : اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر ، شرکت توزیع برق استان بوشهر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر
 
آرشیو اخبار